RRGKB -7635 Zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów

 

Kogo dotyczy

Mieszkańców gminy Rościszewo, chcących wyciąć drzewa i krzewa ze swojej posesji.

Wymagane dokumenty

Wniosek podpisany przez właściciela nieruchomości, na której rośnie wnioskowane do wycięcia drzewo.

Formularz/wniosek do pobrania

 zgłoszenie wycięcia drzewa

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2006 r, Nr 225 póz. 1635 z późn. zm.) cz. III pkt. 44

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Gminy w Rościszewie pokój nr 6 w godz. 7.00-15.00

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy w Rościszewie

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty złożenia wniosku, w tym obowiązkowa wizja w terenie w obecności właściciela nieruchomości, celem oględzin wnioskowanego do wycięcia drzewa.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Rościszewo w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 880 z późn. zm) rozdział 4

Dodatkowe uwagi

1 .   Zezwolenie na wycięcie nie jest potrzebne w przypadku kiedy drzewo jest owocowe, rośnie w lesie, jego wiek nie przekracza 5 lat lub które rosną na plantacjach drzew lub krzewów, ; 2.    Wycięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia w wieku powyżej 5 lat podlega opłacie karnej; 3.   Na wycięcie drzew rosnących na terenach, których właścicielem jest Gmina Rościszewo, zezwolenie wydaje Starosta Powiatu sierpeckiego, natomiast drzew rosnących na terenach lasów prywatnych zezwolenie wydaje Nadleśnictwo Płock; 4.    Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne- korekcyjne drzew nie wymagaj ą zezwolenia. Wyjątek stanowią drzewa rosnące na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

Przygotowała

Monika Bruze

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-12 10:18:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Sych
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-09 09:42:36
  • Liczba odsłon: 279
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931756]

przewiń do góry