Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
327 Zawiadomienie o wyborze oferty: Dostawa oleju opałowego w roku 2020 Marek Chyliński 2020-06-23
326 informacja z otwarcia ofert: Dostawa oleju opałowego w roku 2020 Marek Chyliński 2020-06-23
325 Zmiana treści SIWZ: Dostawa oleju opałowego w roku 2020 Marek Chyliński 2020-06-23
324 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego w roku 2020 Marek Chyliński 2020-06-23
323 Zawiadomienie o wyborze oferty: "Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo" Marek Chyliński 2020-06-23
322 informacja z otwarcia ofert: Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
321 Odpowiedzi na zapytania: Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
320 Odpowiedź na zapytania: Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
317 Ogłoszenie o wyborze oferty: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach Rościszewo ul. Piłsudskiego, Września, Nowe Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
316 Ogłoszenie o wyborze oferty: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość oraz Polik i Kownatka gm. Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
315 informacja z otwarcia ofert: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość oraz Polik i Kownatka gm. Rościszewo" Marek Chyliński 2020-06-23
314 informacja z otwarcia ofert: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach Rościszewo ul. Piłsudskiego, Września, Nowe Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
313 Odpowiedź na zapytania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość oraz Polik i Kownatka gm. Rościszewo" Marek Chyliński 2020-06-23
312 Odpowiedź na zapytania: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach Rościszewo ul. Piłsudskiego, Września, Nowe Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
311 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość oraz Polik i Kownatka gm. Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
310 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach Rościszewo ul. Piłsudskiego, Września, Nowe Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
309 Ogłoszenie o wyborze oferty: Dostawa oleju opałowego w roku 2019 Marek Chyliński 2020-06-23
308 Zawiadomienie o wyborze oferty: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
307 informacja z otwarcia ofert: Dostawa oleju opałowego w roku 2019 Marek Chyliński 2020-06-23
306 Informacja z otwarcia ofert: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
305 Zmiana treści SIWZ: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
304 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego w roku 2019 Marek Chyliński 2020-06-23
301 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.170.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 496.730,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 673.270,00 zł” Marek Chyliński 2020-06-23
300 informacja z otwarcia ofert: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.170.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 496.730,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 673.270,00 zł” Marek Chyliński 2020-06-23
299 odpowiedzi na zapytanie: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.170.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 496.730,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 673.270,00 zł” Marek Chyliński 2020-06-23
298 Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.170.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 496.730,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 673.270,00 zł Marek Chyliński 2020-06-23
297 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.170.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 496.730,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 673.270,00 zł Marek Chyliński 2020-06-23
296 Zawiadomienie o wyborze oferty: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
294 Informacja z otwarcia ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo" Marek Chyliński 2020-06-23
293 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo i Zawidz z podziałem zamówienia na części" - w zakresie części nr 1, 4 i 5 Marek Chyliński 2020-06-23
292 Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
291 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo i Zawidz z podziałem zamówienia na części" - w zakresie części nr 2 i 6 Marek Chyliński 2020-06-23
289 Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo i Zawidz z podziałem zamówienia na części” Marek Chyliński 2020-06-23
288 Odpowiedź na zapytania: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo i Zawidz z podziałem zamówienia na części” Marek Chyliński 2020-06-23
286 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Dostawa oleju opałowego w roku 2018" Marek Chyliński 2020-06-23
285 Informacja z otwarcia ofert: Dostawa oleju opałowego w roku 2018 Marek Chyliński 2020-06-23
284 Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa Oleju opałowego w roku 2018" Marek Chyliński 2020-06-23
283 Zawiadomienie o wyborze oferty: Przebudowa drogi gminnej w m. Śniedzanowo Marek Chyliński 2020-06-23
282 Informacja z otwarcia ofert: "Przebudowa drogi gminnej w m. Śniedzanowo" Marek Chyliński 2020-06-23
281 Wyjaśnienia treści SIWZ: Przebudowa drogi gminnej w m. Śniedzanowo Marek Chyliński 2020-06-23
280 Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi gminnej w m. Śniedzanowo Marek Chyliński 2020-06-23
279 Zawiadomienie o wyborze oferty: „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Rościszewo i Łukomie w infrastrukturę techniczną – ETAP II” Marek Chyliński 2020-06-23
278 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary-Chwały gm. Rościszewo" Marek Chyliński 2020-06-23
277 Informacja z otwarcia ofert: „Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary-Chwały gm. Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
276 ogłoszenie o przetargu: Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary-Chwały gm. Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
275 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn.: „Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary-Chwały gm. Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
274 informacja z otwarcia ofert: Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Rościszewo i Łukomie w infrastrukturę techniczną – ETAP II Marek Chyliński 2020-06-23
273 Informacja z otwarcia ofert: Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary-Chwały gm. Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
272 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Rościszewo i Łukomie w infrastrukturę techniczną” Marek Chyliński 2020-06-23
269 Ogłoszenie o przetargu: "Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary-Chwały gm. Rościszewo" Marek Chyliński 2020-06-23
267 informacja z otwarcia ofert: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Rościszewo i Łukomie w infrastrukturę techniczną” Marek Chyliński 2020-06-23
266 Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ -„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
271 Ogłoszenie o zamówieniu: Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Rościszewo i Łukomie w infrastrukturę techniczną – ETAP II Marek Chyliński 2020-06-23
270 Zawiadomienie o wyborze oferty: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
264 Ogłoszenie o zamówieniu na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Rościszewo i Łukomie w infrastrukturę techniczną” Marek Chyliński 2020-06-23
263 informacja z otwarcia ofert: „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Rościszewo i Łukomie w infrastrukturę techniczną – ETAP I” Marek Chyliński 2020-06-23
262 ogłoszenie o wyborze oferty: „Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejscowości Topiąca o długości 0,9 km” Marek Chyliński 2020-06-23
261 Ogłoszenie o zamówieniu: Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Rościszewo i Łukomie w infrastrukturę techniczną – ETAP I Marek Chyliński 2020-06-23
260 Informacja o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy PZP - „Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik” oraz „ Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejscowości Topiąca o długości 0,9 km” Marek Chyliński 2020-06-23
259 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik oraz Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejscowości Topiąca o długości 0,9 km Marek Chyliński 2020-06-23
258 Zawiadomienie o wyborze oferty: „Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukomie gm. Rościszewo l=2,8 km” Marek Chyliński 2020-06-23
257 Informacja o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy PZP - "Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie, gm. Rościszewo L=2,8 km" Marek Chyliński 2020-06-23
256 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukomie, gm. Rościszewo l=2,8 km Marek Chyliński 2020-06-23
255 Zawiadomienie o wyborze oferty: Dostawa oleju opałowego w roku 2017 Marek Chyliński 2020-06-23
254 Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP - dot: "Dostawa oleju opałowego w 2017 r" Marek Chyliński 2020-06-23
253 Ogłoszenie o przetargu na: "Dostawa oleju opałowego w roku 2017" Marek Chyliński 2020-06-23
252 Ogłoszenie o wyniku przetargu: Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna, w Rościszewie, długość 700m oraz przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września, gm. Rościszewo l=0,70 km Marek Chyliński 2020-06-23
250 Ogłoszenie o wyniku przetargu: Dostawa oleju opałowego w roku 2016 Marek Chyliński 2020-06-23
249 Ogłoszenie o wyniku przetargu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
248 Ogłoszenie o wynikach przetargu: Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 7 512 000,00 zł Marek Chyliński 2020-06-23
247 Ogłoszenie o przetargu: Dostawa oleju opałowego w roku 2016 Marek Chyliński 2020-06-23
246 Ogłoszenie o przetargu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
244 Ogłoszenie o przetargu: Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 7512000 zł Marek Chyliński 2020-06-23
243 Ogłoszenie o wyniku: Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo-Ostrów gm. Rościszewo L=0,75 km Marek Chyliński 2020-06-23
242 ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo-Ostrów gm. Rościszewo L=0,75 km Marek Chyliński 2020-06-23
241 ogłoszenie o wyniku: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.720.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacja zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Marek Chyliński 2020-06-23
240 Zmiana Treści SIWZ i Ogłoszenia: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.720.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacja zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Marek Chyliński 2020-06-23
239 Ogłoszenie o przetargu: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.720.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacja zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Marek Chyliński 2020-06-23
236 Odpowiedź na zapytania: „Przebudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie” Marek Chyliński 2020-06-23
235 Odpowiedź na zapytania - "Przebudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie" Marek Chyliński 2020-06-23
232 Ogłoszenie o wyborze oferty "Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i w gimnazjum z terenu gminy Rościszewo w formie kanapki" Marek Chyliński 2020-06-23
231 Ogłoszenie o przetargu: Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Rościszewo w formie kanapki Marek Chyliński 2020-06-23
230 Ogłoszenie o wyniku: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo: - budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały Marek Chyliński 2020-06-23
229 ogłoszenie o wyniku: Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo: - budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lipniki Marek Chyliński 2020-06-23
228 ogłoszenie o wyniku: Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo: - budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki - Chwały Marek Chyliński 2020-06-23
227 ogłoszenie o wuniku: Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo - dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego. Marek Chyliński 2020-06-23
224 Ogłoszenie o wyniku: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Polik i Lipniki, gm. Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
222 Ogłoszenie o wyniku:Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.632.000 zł na pokrycie planowanego deficytu gminy Marek Chyliński 2020-06-23
221 Ogłoszenie o wyniku: Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo: Wykonanie otworu studziennego nr 5 na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo Wykonanie otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Łukomie gm. Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
220 Ogłoszenie o wyniku: Przebudowa drogi gminnej Nr 370301W dz. nr 107 w obrębie Kolonia Łukomie, gm. Rościszewo; Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 45 w obrębie Pianki, gm. Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
219 Odpowiedź na zapytania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.632.000 zł na pokrycie planowanego deficytu gminy Marek Chyliński 2020-06-23
217 odpowiedź na zapytania: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Polik i Lipniki, gm. Rościszew Marek Chyliński 2020-06-23
216 Odpowiedź na zapytania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.632.000 zł na pokrycie planowanego deficytu gminy Marek Chyliński 2020-06-23
215 Ogłoszenie o przetargu: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Polik i Lipniki, gm. Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
214 Zmiana Ogłoszenia: Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo: Wykonanie otworu studziennego nr 5 na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo, Wykonanie otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Łukomie gm. Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
212 Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi gminnej Nr 370301W dz. nr 107 w obrębie Kolonia Łukomie , gm. Rościszewo Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 45 w obrębie Pianki, gm. Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
211 Ogłoszenie o wyniku: Dostawa i montaż wyposażenia w oddziałach przedszkolnych w Rościszewie i Łukomiu Marek Chyliński 2020-06-23
208 Ogłoszenie o przetargu: Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych w Rościszewie i Łukomiu Marek Chyliński 2020-06-23
206 Unieważnienie postępowania: Dostawa wyposażenia placówek oraz organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych w Rościszewie i Łukomiu Marek Chyliński 2020-06-23
205 Ogłoszenie o wyniku: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
204 Ogłoszenie o przetargu: Dostawa wyposażenia placówek oraz organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych w Rościszewie i Łukomiu Marek Chyliński 2020-06-23
203 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
202 Ogłoszenie o przetargu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
201 Ogłoszenie o przetargu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
200 Ogłoszenie o wyniku: Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości; Rzeszotary-Gortaty - odcinek od km 1+760 do km 2+060; Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zamość; Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w miejscowości Polik; Przebudowa drogi gminnej Lipniki - Polik Marek Chyliński 2020-06-23
199 Ogłoszenie o wyniku: Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu RTV i AGD do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
197 Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości Rzeszotary-Gortaty - odcinek od km 1+760 do km 2+060 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zamość - Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w miejscowości Polik - Przebudowa drogi gminnej Lipniki - Polik Marek Chyliński 2020-06-23
196 Zawiadomienie o wyborze oferty: Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5.200.000 zł Marek Chyliński 2020-06-23
195 Ogłoszenie o wyniku: „Wspieranie rodzin w projekcie Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro - edycja 2” Marek Chyliński 2020-06-23
194 Ogłoszenie o wyniku: Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy w formie kanapki Marek Chyliński 2020-06-23
193 Ogłoszenie o przetargu: Wspieranie rodzin w projekcie Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro - edycja 2 Marek Chyliński 2020-06-23
192 Ogłoszenie o wyniku: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki. Marek Chyliński 2020-06-23
190 Wyjaśnienia do przetargu: „dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki” Marek Chyliński 2020-06-23
188 Ogłoszenie o przetargu: Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki Marek Chyliński 2020-06-23
187 Ogłoszenie o przetargu: Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5 200 000 PLN Marek Chyliński 2020-06-23
186 Ogłoszenie o wyborze oferty: Przebudowa drogi gminnej Borowo-Babiec Rżały Marek Chyliński 2020-06-23
184 wyjaśnienia treści SIWZ - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Rościszewo w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pt. „Indywidualizacja z Gminą Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
185 Ogłoszenie o wyborze oferty: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Rościszewo w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pt. „Indywidualizacja z Gminą Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
182 Ogłoszenie o wyborze oferty: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – ETAP II Marek Chyliński 2020-06-23
181 Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej Borowo-Babiec Rżały" Marek Chyliński 2020-06-23
180 Odpowiedź na zapytania: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – ETAP II” Marek Chyliński 2020-06-23
179 Ogłoszenie o wyborze oferty: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.800.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Marek Chyliński 2020-06-23
177 Odpowiedź na zapytania i zmian treści SIWZ "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.800.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów" Marek Chyliński 2020-06-23
176 Ogłoszenie o przetargu: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.800.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Marek Chyliński 2020-06-23
175 Ogloszenie o wyborze oferty: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – ETAP I” Marek Chyliński 2020-06-23
174 ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
173 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty :Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
171 Odpowiedź na zapytania: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków – ETAP I Marek Chyliński 2020-06-23
169 Zmian SIWZ i ogłoszenia oraz udzielenie odpowiedzi na zapytania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
167 Ogłoszenie o przetargu: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków - ETAP I Marek Chyliński 2020-06-23
166 Ogłoszenie o przetargu: "Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo" Marek Chyliński 2020-06-23
165 Ogłoszenie o wyniku: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków” Marek Chyliński 2020-06-23
164 Ogłoszenie o wyniku przetargu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Borowie Marek Chyliński 2020-06-23
163 Ogloszenie o wyniku postępowania: Zagospodarowanie placu zabaw w centrum Rościszewa Marek Chyliński 2020-06-23
162 Ogłoszenie o przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków Marek Chyliński 2020-06-23
161 Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty "Budowa Gminnego Domu Kultury z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rościszewo" Marek Chyliński 2020-06-23
160 Odpowiedż na zapytania, zmiana treści SIWZ i treści ogłoszeń „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Borowie” Marek Chyliński 2020-06-23
159 Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Borowie” Marek Chyliński 2020-06-23
158 Odpowiedź na zapytania: "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Borowie" Marek Chyliński 2020-06-23
157 Odpowiedź na zapytania: ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW W CENTRUM ROŚCISZEWA. Marek Chyliński 2020-06-23
156 Ogłoszenie o przetargu: Remont i Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borowie Marek Chyliński 2020-06-23
155 Ogłoszenie o wyniku:„Budowa Gminnego Domu Kultury z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
154 Ogłoszenie o przetargu: Zagospodarowanie placu zabaw w centrum Rościszewa jako miejsca do wypoczynku dla mieszkańców. Marek Chyliński 2020-06-23
153 Odpowiedź na zapytania:"Budowa Gminnego Domu Kultury z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
152 Odpowiedź na zapytania: "Budowa Gminnego Domu Kultury z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rościszewo" Marek Chyliński 2020-06-23
150 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy w formie kanapki Marek Chyliński 2020-06-23
149 Ogłoszenie o przetargu: "Budowa Gminnego Domu Kultury z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rościszewo" Marek Chyliński 2020-06-23
144 Wyjaśnienia terści SIWZ "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" Marek Chyliński 2020-06-23
143 ogłoszenie o przetargu: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Marek Chyliński 2020-06-23
142 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa Gminnego Domu Kultury z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
141 Odpowiedzi na zapytania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa Gminnego Domu Kultury z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
136 Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu" Marek Chyliński 2020-06-23
140 Ogłoszenie o przetargu: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa Gminnego Domu Kultury z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rościszewo" Marek Chyliński 2020-06-23
139 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Budowa ciągów pieszych w miejscowości Rzeszotary - Chwały" Marek Chyliński 2020-06-23
138 Ogłoszenie o wyniku Przetargu: "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu" Marek Chyliński 2020-06-23
137 Wyjaśnienia treści specyfikacji: „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu Marek Chyliński 2020-06-23
134 Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ciągów pieszych w miejscowości Rzeszotary - Chwały" Marek Chyliński 2020-06-23
133 Ogłoszenie o wyniku postępowania "Wspieranie rodzin w projekcie Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” Marek Chyliński 2020-06-23
132 Zmiana treści SIWZ: "Wspieranie rodzin w projekcie Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro" Marek Chyliński 2020-06-23
131 Ogłoszenie o przetargu: "Wspieranie rodzin w projekcie Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro" Marek Chyliński 2020-06-23
130 ogłoszenie o wyniku prezetargu: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rosciszewo" Marek Chyliński 2020-06-23
129 ogłoszenie o przetargu: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo" Marek Chyliński 2020-06-23
128 Ogłoszenie o wyniku przetargu: "Przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny – Łukomie na odcinku od km 2+800 do km 3+577,53" Marek Chyliński 2020-06-23
127 Odpowiedź na zapytania: „Przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny-Łukomie na odcinku od km 2+800 do km 3+577,53” Marek Chyliński 2020-06-23
124 ogłoszenie o wyniku przetargu: "Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy w formie kanapki" Marek Chyliński 2020-06-23
123 Ogłoszenie o przetargu "Dostawa lekkiego oleju opalowego Ekoterm Plus" Marek Chyliński 2020-06-23
122 Ogłoszenie o przetargu: Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Rościszewo w formie kanapki Marek Chyliński 2020-06-23
121 Ogłoszenie o wyniku przetargu: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” Marek Chyliński 2020-06-23
120 Sprostowanie ogłoszenia o wyniku "Poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II" Marek Chyliński 2020-06-23
118 Wyjaśnienia Treści SIWZ: "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" Marek Chyliński 2020-06-23
116 Odpowiedź na zapytanie oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zadaniapn:„Poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II " Marek Chyliński 2020-06-23
114 Ogłoszenie o wyniku przetargu: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topiąca" Marek Chyliński 2020-06-23
115 Ogłoszenie o przetargu: " Poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II" Marek Chyliński 2020-06-23
112 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy" Marek Chyliński 2020-06-23
110 Ogłoszenie o wyniku przetargu na: „Poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I” Marek Chyliński 2020-06-23
109 Ogłoszenie o wyniku przetargu na: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
106 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” Marek Chyliński 2020-06-23
99 ogłoszenie o wyniku przetargu "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy SP w Łukomiu" Marek Chyliński 2020-06-23
98 Wyjaśnienia treści specyfikacji dot: BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUKOMIU DZIAŁKA NR 143/1” Marek Chyliński 2020-06-23
97 Zmiana terminu składania ofert, odpowiedź na zapytania: „BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUKOMIU DZIAŁKA NR 143/1” Marek Chyliński 2020-06-23
95 Odpowiedź na zapytania dot: „BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUKOMIU DZIAŁKA NR 143/1” Marek Chyliński 2020-06-23
94 Ogłoszenie o wyniku przetargu: "Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i w gimnazjum z terenu gminy Rościszewo w formie kanapki" Marek Chyliński 2020-06-23
93 Ogłoszenie o wyniku przetargu: „Dostawa lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus” Marek Chyliński 2020-06-23
92 Ogłoszenie o przetargu: "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUKOMIU DZIAŁKA NR 143/1" Marek Chyliński 2020-06-23
91 Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa lekkiego oleju opalowego Ekoterm Plus" Marek Chyliński 2020-06-23
90 Ogłoszenie o zamówieniu: "Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i w gimnazjum z terenu gminy Rościszewo w formie kanapki" Marek Chyliński 2020-06-23
89 Ogłoszenie o wyniku "Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010" Marek Chyliński 2020-06-23
88 Wyjaśnienie treści specyfikacji: "Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 r" Marek Chyliński 2020-06-23
87 Ogloszenie o wyniku przetargu: „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, wywrotki z żurawiem - śmieciarki do obsługi pojemników” Marek Chyliński 2020-06-23
84 Wyjaśnienia treści SIWZ - "Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, wywrotki z żurawiem -śmieciarki do obsługi pojemników" Marek Chyliński 2020-06-23
83 Ogłoszenie o przetargu na zadanie: " Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, wywrotki z żurawiem - śmieciarki do obsługi pojemników" Marek Chyliński 2020-06-23
82 Ogłoszenie o wyniku przetargu: „Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w m. Ostrów o długości 0,5 km” Marek Chyliński 2020-06-23
80 Ogłoszenie o wyniku przetargu: „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” Marek Chyliński 2020-06-23
79 Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia: „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” Marek Chyliński 2020-06-23
78 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI: „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” Marek Chyliński 2020-06-23
77 Wyjaśnienia: dotyczy "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów" Marek Chyliński 2020-06-23
76 Ogłoszenie o Przetargu: Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Marek Chyliński 2020-06-23
75 Ogłoszenie o wyniku prztargu : Przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny - Łukomie na odcinku od km 3+577,53 do km 4+486,39 Marek Chyliński 2020-06-23
74 Przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny-Łukomie na odcinku od km 3+577,53 do km 4+486,39 Marek Chyliński 2020-06-23
73 Ogłoszenie o wyniku „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Rościszewo, w ul. Armii Krajowej, Witosa, Mickiewicza, gm. Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-23
72 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Rościszewo w ul. Armii Krajowej, Witosa, Mickiewicza, gm. Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-23
71 Ogłoszenie o wyniku "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko – parkowego w Rościszewie" Marek Chyliński 2020-06-23
70 Wyjaśnienia "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Rościszewie" Marek Chyliński 2020-06-23
104 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” Marek Chyliński 2020-06-23
103 OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Marek Chyliński 2020-06-23
102 Ogłoszenie o ponownym rozstrzygnięciu przetargu "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-socjalnym przy SP w Łukomiu" Marek Chyliński 2020-06-23
101 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu: „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Rościszewie – urządzenie zieleni – etap II” Marek Chyliński 2020-06-23
334 Zapytanie ofertowe na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-10
319 Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ: Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo Marek Chyliński 2019-07-16
318 Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo Marek Chyliński 2019-07-15
303 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rościszewo Marek Chyliński 2018-12-10
302 Zawiadomienie o wyborze oferty: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.170.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 496.730,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 673.270,00 zł” Marek Chyliński 2018-10-16
295 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo i Zawidz z podziałem zamówienia na części" - w zakresie części nr 3 Marek Chyliński 2018-06-06
290 informacja z otwarcia ofert: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo i Zawidz z podziałem zamówienia na części” Marek Chyliński 2018-04-13
287 Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo z podziałem zamówienia na części" Marek Chyliński 2018-03-26
268 informacja z otwarcia ofert: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo" Marek Chyliński 2017-06-16
265 Ogłoszenie o zamówieniu: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo" Marek Chyliński 2017-06-05
251 Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna, w Rościszewie, długość 700m oraz przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września, gm. Rościszewo l=0,70 km Marek Chyliński 2016-05-30
245 Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia: Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 7 512 000 PLN Marek Chyliński 2015-11-24
238 Ogłoszenie o wyniku: Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rościszewo Marek Chyliński 2015-03-13
237 ogłoszenie o wyniku: Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo Marek Chyliński 2015-03-13
234 ogłoszenie o przetargu: Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo Marek Chyliński 2015-02-11
233 Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie Marek Chyliński 2015-02-11
226 Ogłoszenie o przetargu: Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo: - budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki -Chwały Marek Chyliński 2014-08-22
225 Ogłoszenie o przetargu: Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo: - budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lipniki Marek Chyliński 2014-08-22
223 Ogłoszenie o przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo: - budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Lipniki, Rościszewo, Rumunki Chwały Marek Chyliński 2014-08-20
218 Ogłoszenie o przetargu: Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo - dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego: Marek Chyliński 2014-08-01
213 Ogłoszenie o przetargu: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.632.000 zł na pokrycie planowanego deficytu gminy Marek Chyliński 2014-07-24
210 Ogłoszenie o wyniku:Organizacja Placów Zabaw w oddziałach przedszkolnych w Rościszewie i Łukomiu Marek Chyliński 2014-07-17
209 Ogłoszenie o przetargu: Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo: Wykonanie otworu studziennego nr 5 na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo Wykonanie otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Łukomie gm. Rościszewo Marek Chyliński 2014-07-16
207 Ogłoszenie o przetargu: Dostawa i montaż wyposażenia w oddziałach przedszkolnych w Rościszewie i Łukomiu Marek Chyliński 2014-07-08
198 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu RTV i AGD do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2014-04-25
191 Ogłoszenie o przetargu: DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ROŚCISZEWO W FORMIE KANAPKI Marek Chyliński 2013-12-18
189 Udzielenie odpowiedzi na zapytani, zmiana SIWZ oraz zmiana ogłoszenia: Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5.200.000 Marek Chyliński 2013-12-16
183 Ogłoszenie o przetargu: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Rościszewo w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pt. (Indywidualizacja z Gminą Rościszewo) Marek Chyliński 2013-10-11
178 Ogłoszenie o przetargu: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - ETAP II Marek Chyliński 2013-08-30
172 Odpowiedź na zapytania: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków – ETAP I Marek Chyliński 2013-06-05
170 Odpowiedzi na zapytania: "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków – ETAP I" Marek Chyliński 2013-06-04
168 Ogłoszenie o przetargu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2013-05-24
151 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w roku 2013 Marek Chyliński 2012-12-28
148 Ogłoszenie o przetargu "Dostawa lekkiego oleju opalowego Ekoterm Plus w roku 2013" Marek Chyliński 2012-12-11
147 Ogłoszenie o przetargu "Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy w formie kanapki" Marek Chyliński 2012-12-11
146 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" Marek Chyliński 2012-11-28
145 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" Marek Chyliński 2012-11-21
135 Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu" Marek Chyliński 2012-08-03
126 Ogłoszenie o przetargu "Przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny-Łukomie na odcinku od km 2+800 do km 3+577,53" Marek Chyliński 2012-02-10
125 Ogloszenie o wyniku: Dostawa lekkiego oleju opalowego Ekoterm Plus Marek Chyliński 2011-12-22
119 Ogłoszenie o wyniku przetargu: „Poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” Marek Chyliński 2011-11-15
117 Ogłoszenie o przetargu: "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" Marek Chyliński 2011-11-04
113 Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej w m. Topiąca" Marek Chyliński 2011-09-08
111 Ogłoszenie o przetarguna: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy" Marek Chyliński 2011-07-29
108 Ogłoszenie o zamówieniu na: Poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I Marek Chyliński 2011-06-08
107 Ogłoszenie o przetargu: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo" Marek Chyliński 2011-05-25
105 Ogłoszenie o przetargu: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Poprawa życia mieszkańców przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszewo i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" Marek Chyliński 2011-05-10
100 Ogłoszenie o przetargu na zadnie "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Rościszewie - urządzenie zieleni, etap II" Marek Chyliński 2011-01-25
96 Wyjaśnienia treści specyfikacji: „BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁUKOMIU DZIAŁKA NR 143/1” Marek Chyliński 2010-12-29
86 Ogłoszenie o wyniku przetargu: „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, wywrotki z żurawiem - śmieciarki do obsługi pojemników” Marek Chyliński 2010-10-19
85 Ogłoszenie o przetargu na: "Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie deficytu" Marek Chyliński 2010-10-14
81 Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w miejscowości Ostrów o długości 0,5 km Marek Chyliński 2010-08-23
69 Ogłoszenie o przetargo zadania pn: "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Rościszewie" Marek Chyliński 2010-03-03
68 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa linii kablowej nn do oświetlenia ulicy Prusa w Rościszewie Marek Chyliński 2010-01-12
67 Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 800.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 r." Marek Chyliński 2009-12-18
66 OGŁOSZENIE Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na: Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 800.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku Marek Chyliński 2009-12-11
65 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 800.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2009” Marek Chyliński 2009-12-11
64 WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI "ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO W WOCIE 800.000 zł. NA SFINANSOWNIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2009 ROKU" Marek Chyliński 2009-12-09
63 BUDOWA LINII KABLOWEJ NN DO OŚWIETLENIA ULICY BOLESŁAWA PRUSA W ROŚCISZEWIE, pow. sierpecki, woj. mazowieckie Marek Chyliński 2009-12-08
62 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:„Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i w gimnazjum na terenie gminy Rościszewo” Marek Chyliński 2009-12-04
61 Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 800.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku Marek Chyliński 2009-11-25
60 Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2009-11-09
59 Ogłoszenie o wyniku przetargu „Dostawa lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus” Marek Chyliński 2009-11-03
58 Dostawa lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus. Marek Chyliński 2009-10-23
57 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:„Przebudowa drogi gminnej w m. Września, gmina Rościszewo” Marek Chyliński 2009-09-23
56 Ogłoszenie o wyniku przetargu na Przebudowe drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w m. Górtaty Marek Chyliński 2009-09-16
55 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Z NAWIERCZHNI ŻWIROWEJ NA BITUMICZNĄ W M. WRZEŚNIA Marek Chyliński 2009-08-27
54 Ogłoszenie o wyniku przetargu "Sprzedaż i dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego" Marek Chyliński 2009-08-21
53 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Z NAWIERCZHNI ŻWIROWEJ NA BITUMICZNĄ W M. GÓRTATY Marek Chyliński 2009-08-19
52 Sprzedaż i dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Marek Chyliński 2009-08-11
51 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:„Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Łukomiu, gm. Rościszewo” Marek Chyliński 2009-07-23
50 Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Łukomiu, gm. Rościszewo, pow. sierpecki, woj.mazowieckie Marek Chyliński 2009-06-25
49 Ogłoszenie o wyniku przetargu: "Adaptacja poddasza nieużytkowego na sale lekcyjne w szkole podstawowej w Rościszewie". Marek Chyliński 2009-06-19
48 Wyjaśnienia - do przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji p.n: Adaptacja poddasza nieużytkowego na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Rościszewie. Marek Chyliński 2009-06-05
47 Adaptacja poddasza nieużytkowego na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Rościszewie. Marek Chyliński 2009-05-19
46 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Rościszewo woj. mazowieckie” Marek Chyliński 2009-04-17
45 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Rościszewo, woj. mazowieckie. Marek Chyliński 2009-03-18
44 Rosctrzygnięcie przetargu na: Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2008-12-17
43 Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2008-11-27
42 aa Marek Chyliński 2008-11-24
41 Ogłoszenie o wyniku przetargu: Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez m. Kownatka. Marek Chyliński 2008-11-05
40 Ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus” Marek Chyliński 2008-10-21
39 Ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego autobusu o 20 + 1 miejscach przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim” Marek Chyliński 2008-10-20
38 WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI dot: Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez m. Kownatka Marek Chyliński 2008-10-16
37 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI dot: przetargu nieograniczonego na zadanie : Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego autobusu o 20 + 1 miejscach przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim Marek Chyliński 2008-10-10
36 WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI dot: przetargu nieograniczonego na zadanie : Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego autobusu o 20 + 1 miejscach przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim Marek Chyliński 2008-10-10
35 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI dot: przetargu nieograniczonego na zadanie : Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego autobusu o 20 + 1 miejscach przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim Marek Chyliński 2008-10-08
34 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.500.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego na rok 2008” Marek Chyliński 2008-10-08
33 Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez m. Kownatka, pow. Sierpc, woj. mazowieckie Marek Chyliński 2008-10-03
32 Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego autobusu o 20 + 1 miejscach przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Marek Chyliński 2008-10-01
31 Dostawa lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus Marek Chyliński 2008-09-30
30 WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI - II dot: przetargu nieograniczonego na zadanie : ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO W WOCIE 1.500.000 zł. NA SFINANSOWNIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2008 ROKU Marek Chyliński 2008-09-30
29 WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI dot: przetargu nieograniczonego na zadanie : ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO W WOCIE 1.500.000 zł. NA SFINANSOWNIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2008 ROKU Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2008-09-29
28 Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.500.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku. Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2008-09-24
27 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.500.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2008” Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2008-09-23
26 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu pn. przebudowa drogi gminnej z nawierzchni brukowcowej na bitumiczną przez m. Lipniki,pow. Sierpc, woj. mazowieckie Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2008-09-23
25 Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.500.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2008-09-12
24 Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni brukowcowej na bitumiczną przez m. Lipniki,pow. Sierpc, woj. mazowieckie Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2008-08-26
23 Ogłoszenie o wyniku przetargu na " Rozbudowę Gminnego Centrum Sportowego w Rościszewie etap II" Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2008-03-27
22 Ogłoszenie o wyborze oferty na "Budowę drogi relacji Babiec Piaseczny - Łukomie" Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2008-03-27
21 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Budowa drogi relacjiBabiec Piaseczny - Łukomie" Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2008-02-14
20 Przetarg nieograniczony "Rozbudowa Gminnego Kompleksu Sportowego w Rościszewie etap II" Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2008-02-14
19 Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Rościszewo w formie gorącego posiłku Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2007-11-29
18 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "wystrój wnętrz budynku dworu w rościszewie - etap II. Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2007-10-09
17 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1500000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007 r. Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2007-09-21
16 Ogłoszenie owyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni brukowcowej na bitumiczną w m. Zamość, gm. Rościszewo. Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2007-09-21
15 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1500000.00 zł. na sfinansowanie decficytu budżetowego z 2007 roku Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2007-09-13
14 Przetarg nieograniczony: Rozbudowa Gminnego Kompleksu Sportowego w Rościszewie Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2007-09-11
13 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym; Wystrój wnętrz budynku dworu w Rościszewie - etap II. Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2007-09-11
12 O G Ł O S Z E N I E o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół budynku dworu w Rościszewie - roboty zewnętrzne, pow. sierpecki, woj. mazowieckie. Artur Topolewski,tel:(24)2764011 2007-09-03
11 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp Kamil Linowski, tel: (24)2764215 2007-08-17
10 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp Kamil Linowski, tel: (24)2764215 2007-08-07
9 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Rościszewo” Kamil Linowski, tel: (24)2764215 2007-07-17
8 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. : „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Rościszewo” Kamil Linowski, tel: (24)2764215 2007-07-17
7 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 60 000 EURO Kamil Linowski 2007-05-11
6 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 60 000 EURO Kamil Linowski 2007-04-30
5 OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Kamil Linowski 2007-03-01
4 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 60 000 EURO Administrator 2006-11-22
3 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym " Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Rościszewo w formie ZUP" Administrator 2006-10-24
2 test Administrator 2006-10-17
1 nowy123 Administrator 2006-09-26

[Liczba odsłon: 935064]

przewiń do góry