Budowie 4 chlewni rusztowych do tuczu świń o liczbie stanowisk do 1450 szt. każda z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 2000 m3 na terenie działki nr ew. 56/3 w m. Babiec Więczanki gm. Rościszewo

 

 1. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi inwestora na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Rościszewo
   
 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia ,,Budowa 4 chlewni rusztowych do tuczu świń o liczbie stanowisk do 1450 sztuk każda, z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 2000m3 na terenie działki nr ewid. 56/3 w miejscowości Babiec Więczanki, gmina Rościszewo"
 3. Zawiadomienie Wójta Gminy Rościszewo o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 4 chlewni rusztowych do tuczu świń o liczbie stanowisk do 1450 szt. każda z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 2000m3 na terenie działki nr ew. 56/3 w m. Babiec Więczanki gm. Rościszewo"
 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 4 chlewni rusztowych do tuczu świń o liczbie stanowisk do 1450 szt. każda z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 2000m3 na terenie działki nr ew. 56/3 w m. Babiec Więczanki, gm. Rościszewo"
 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o ponownym wszczęciu postępowania w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 4 chlewni rusztowych do tuczu świń o liczbie stanowisk do 1450 sztuk każda, z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 2000m   3   na terenie działki nr. ewid. 56/3 w miejscowości Babiec Więczanki, gm. Rościszewo"
 6. Obwieszczenie SKO  Nr KO-943/4105/80/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wydania decyzji nr KO-943/4105/80/18 z dnia 16 stycznia 2019 r. uchylające zaskarżoną decyzję i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji .
 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 8. Obwieszczenie SKO Nr KO-397/4105/26/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. zawiadamiające, że w związku z rozpatrzeniem odwołania od decyzji Wójta Gminy Rościszewo z dnia 6 kwietnia 2018 r. Nr RRGKB.6220.12.2017 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia, została w dniu 20 czerwca 2018 roku wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku decyzja, Nr KO-397/4105/26/18, uchylająca zaskarżoną decyzję i przekazująca sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia
 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 
 11. Postanowienie Wójta Gminy Rościszewo o zmianie postanowienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 12. Zawiadomienie Wójta Gminy Rościszewo o wszczęciu postępowania administracyjnego, wystąpieniu do organów współdziałających

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-16 12:06:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-20 09:15:05
 • Liczba odsłon: 114
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934126]

przewiń do góry