Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
363 Zawiadomienie o wyborze oferty: "Dostawa oleju opałowego w roku 2021? Marek Chyliński 2020-12-29
362 Informacja z otwarcia ofert: "Dostawa oleju opałowego w roku 2021" Marek Chyliński 2020-12-28
360 ogłoszenie o przetargu: "Dostawa oleju opałowego w roku 2021" Marek Chyliński 2020-12-22
361 zapytanie ofertowe: "Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Urzędzie Gminy w Rościszewie i jednostkach organizacyjnych Gminy" Marek Chyliński 2020-12-22
348 Zawiadomienie o wyborze oferty: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo w 2020r" Marek Chyliński 2020-07-15
347 Zawiadomienie o wyborze oferty: "Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km" Marek Chyliński 2020-07-14
346 Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa i modernizacja bieżni i boiska szkolnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo" Marek Chyliński 2020-07-14
345 Zapytanie ofertowe na: "opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy Rościszewo" Marek Chyliński 2020-07-13
344 zapytanie ofertowe na: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo w 2020 r." Marek Chyliński 2020-07-08
343 Ogłoszenie o przetargu: "Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo" Marek Chyliński 2020-07-06
342 Informacja z otwarcia ofert: "Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km? Marek Chyliński 2020-07-02
341 Odpowiedź na zapytanie: "Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km? Marek Chyliński 2020-06-26
340 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo? Marek Chyliński 2020-06-23
339 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" Marek Chyliński 2020-06-23
338 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych  i PSZOK z terenu Gminy Rościszewo? Marek Chyliński 2020-06-23
337 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo" Marek Chyliński 2020-06-19
336 Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km" Marek Chyliński 2020-06-15
334 Zapytanie ofertowe na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-15
335 informacja z otwarcia ofert: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu Gminy Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-12
333 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag Marek Chyliński 2020-06-10
332 Ogłoszenie o przetargu: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu Gminy Rościszewo Marek Chyliński 2020-06-04
331 Informacja z otwarcia ofert: „Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo” Marek Chyliński 2020-06-02
330 odpowiedź na zapytania: „Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo” Marek Chyliński 2020-05-25
329 Zmiana treści SIWZ, ogłoszenia oraz udzielenie odpowiedzi na zapytania "Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo" Marek Chyliński 2020-05-18

[Liczba odsłon: 934121]

przewiń do góry