I N F O R M A C J A

         Starosta Sierpecki informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294)

 

w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania

 

w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawieszone jest udzielanie porad osobiście. Porady świadczone będą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

 

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba zobowiązana jest umówić się telefonicznie pod nr 24 275 91 06 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Zmiany po nowelizacji

- nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

- od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe)  oraz poza lokalem punktu.

 

- beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Po skorzystaniu z porady telefonicznej lub mailowej, mogą Państwo złożyć anonimową opinię:

- telefonicznie: 24 275 91 06

- adres e-mail: npp1@powiat.sierpc.pl,

- w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

Do wypełnienia opinii niezbędne jest podanie daty porady oraz nazwiska prawnika lub doradcy, który jej udzielił.

 

Do pobrania:

OPINIA - część B. pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-05 12:16:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-05 12:16:59
  • Liczba odsłon: 123
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 935003]

przewiń do góry