Budowa sześciu budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1600 szt. tuczników 224 DJP każda, na działce nr 253 położonej w miejscowości Września, gmina Rościszewo
 
 
 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Budowa sześciu budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1600 szt. tuczników 224 DJP każda, na działce nr 253 położonej w miejscowości Września, gmina Rościszewo"
 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie sześciu budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1600 szt. tuczników 224 DJP każda, na działce nr 253 położonej w miejscowości Września, gmina Rościszewo"
 3. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o wydaniu odmownej decyzji ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie sześciu budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1600 szt. tuczników 224 DJP każda, na działce nr 253 położonej w miejscowości Września, gmina Rościszewo"
 4. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku o wydaniu decyzji znak: KO 398/4105/25/17 uchylającej w całości zaskarżoną decyzję w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1600 sztuk tucznika 224 DJP każda na działce nr 253 położonej w miejscowości Września, i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji
 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie sześciu budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1600 szt. tuczników, 224 DJP każda, na działce nr 253 położonej w miejscowości Września, gmina Rościszewo"
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sześciu budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1600 szt. tuczników 224 DJP każda, na działce nr 253 położonej w miejscowości Września, gmina Rościszewo"
 7. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku o wydaniu w dniu 14 grudnia 2018 r. decyzji Nr KO-827/4105/67/18 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Rościszewo z dnia 26 września 2018 r. znak: RRGKB.6220.10.2016 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1600 sztuk tucznika 224 DJP każda na działce nr 253, położonej w miejscowości Września gm. Rościszewo
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa sześciu budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie 1600 szt. tuczników (224 DJP) każda, na działce nr 253 położonej w miejscowości Września, gmina Rościszewo"
 9. Obwieszczenie SKO w sprawie przekazania skargi inwestora do WSA dla inwestycji pn: "Budowa sześciu budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1600 sztuk tuczników 224 DJP każda na działce nr ewid. 253, położonej w miejscowości Września gm. Rościszewo"
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o wszczęciu postępowania w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sześciu budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1600 szt. tuczników 224 DJP każda, na działce nr 253 położonej w miejscowości Września, gmina Rościszewo"
 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego
 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-13 09:41:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-20 09:12:50
 • Liczba odsłon: 70
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931780]

przewiń do góry