Ułatwienia dla klientów – ZUS we własnym zakresie pozyska z USC odpis aktu stanu cywilnego potrzebny do wypłaty zasiłku

21 kwietnia 2020

W czasie stanu epidemii ZUS ułatwia składanie wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy osobom, którym zgodnie z przepisami wypłaca te zasiłki.

Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem niezbędnym m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) i zasiłku pogrzebowego (odpis skrócony aktu zgonu).

ZUS wystąpi do USC o odpis właściwego aktu stanu cywilnego, jeśli odpis ten nie zostanie dołączony do wniosku o wypłatę przez ZUS zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku pogrzebowego.

Ważne
Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu stanu cywilnego, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

Co zrobić, aby ZUS uzyskał z USC odpis aktu zgonu potrzebny do wypłaty zasiłku pogrzebowego

We wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 w części „DANE OSOBY ZMARŁEJ” wpisz dane identyfikacyjne osoby zmarłej:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • datę zgonu.

Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, podaj dodatkowo miejsce zgonu (miejscowość).Jeśli wniosek o zasiłek pogrzebowy przekazujesz do ZUS przez PUE ZUS, miejsce zgonu osoby zmarłej wpisz w części IV wniosku Z-12:

Ważne
Dokumenty, które – zgodnie z przepisami - nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej.

ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej.

Podstawa prawna

Art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 463).

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-27 14:32:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-27 14:32:30
  • Liczba odsłon: 104
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934734]

przewiń do góry