Wójt Gminy Rościszewo

Podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz dotyczący niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rościszewo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) ogłasza się co następuje:

z zasobu nieruchomościami stanowiącego własność Gminy Rościszewo przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości:

 

 

L.p

 

Położenie

 

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

ha

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Cena nieruchomości

Netto zł

 

Sposób zagospodarowania

Nr KW

nr obrębu

numery

dz. ewid.

 

 

1.

 

 

Zamość

 

 

PL1E/00031468/8

 

 

0029

 

 

31/2

 

 

0,54

 

 

Niezabudowane działki gruntu, pastwisko trwałe

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rościszewo, zatwierdzonego Uchwałą Nr 157/XXIV/2002 Rady Gminy w Rościszewie z 2002r. są to tereny rolnicze, użytkowane jako pastwisko

 

 

22 500 zł

 

(dwadzieścia dwa tysiące pięćset)

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Łukomie

 

 

 

 

 

PL1E/00020471/2

 

 

 

 

 

0012

 

 

 

 

 

198/2

 

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

Niezabudowane działki gruntu,

pastwisko trwałe

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rościszewo. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 157/XXIV/2002 r. z dnia 22 sierpnia 2002r. i zmianami z 20.12.2011 oraz z 30.10.2013r. działka jest położona na terenach z możliwością zabudowy mieszkaniowej w strefie ochrony konserwatorskiej /150 m od granicy parku / zespołu parkowo – dworskiego mogącego pełnić funkcję obiektu publicznego, obiektu  rekreacyjno – turystycznego, obiektu kultury, ośrodka szkoleniowego, obiektu mieszkalnego – rezydencji.

 

 

 

83 000 zł

 

(osiemdziesiąt trzy tysiące)

 

Szczegółowych informacji odnośnie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rościszewie, pok. nr 7 tel. 24 276 40 17 wew. 35.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

 

Powyższy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości prze zamieszczenie:

- na stronie BIP Urzędu Gminy w Rościszewie – www.rosciszewo.bip.org.pl;

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie i tablicach sołeckich;

- w prasie lokalnej (Tygodnik Płocki)

Wójt Gminy

(-) Jan Sugajski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-21 14:38:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-21 14:38:01
  • Liczba odsłon: 82
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934405]

przewiń do góry