KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Zgodnie art. 13 ust1 i ust.2 rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rościszewo. Adres siedziby: Urząd Gminy w Rościszewie ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, tel. 24 276 40 76, mail: ugrosciszewo@interia.pl .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: iodo.rosciszewo@wp.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane   zgodnie z   art. 6 ust. 1c) RODO   w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art.5 ust. 1 i art.6 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r.   poz. 2188).  
 4. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne instytucje publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych.    
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

               Administrator.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Sych
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-26 11:19:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Sych
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-26 11:20:04
 • Liczba odsłon: 95
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931424]

przewiń do góry