Wójt Gminy Rościszewo

Podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat trzech

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) ogłasza się co następuje:

z zasobu nieruchomościami stanowiącego własność Gminy Rościszewo przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat następujących nieruchomości:

 

Lp.

Oznaczenie według KW

Nr działki

Położenie

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wywoławcza stawka czynszu

1

PL1E/00005729/5

151

Rościszewo

1,25

Nieruchomość sad na terenie wsi Rościszewo

Sady

670 zł/rok

2

PL1E/00023961/5

 

306/4

Rościszewo

1,48

Nieruchomość rolna na terenie wsi Rościszewo

Grunt orny i łąki użytkowane rolniczo

158 zł/rok

3

PL1E/00019228/4

42/1

Borowo

0,61

Nieruchomość pastwiska trwałe na terenie wsi Borowo

Pastwisko użytkowane rolniczo, nieużytki

7,30 zł/rok

4

PL1E/00019228/4

42/3

Borowo

1,1

Nieruchomość rolna na terenie wsi Borowo

Grunt orny i pastwisko użytkowane rolniczo, nieużytki

58 zł/rok

5

PL1E00020049/5

28

Łukomie

1,57

Nieruchomość rolna na terenie wsi Łukomie

Grunt orny i pastwisko użytkowane rolniczo

218zł/rok

            Szczegółowych informacji odnośnie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rościszewie, pok. nr 7 tel. 24 276 40 17 wew. 35.

            Zainteresowane osoby zapraszamy dnia 27.12.2019r. o godzinie 09:00 do siedziby Urzędu Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, pokój nr 7 do składania ustnych ofert na wydzierżawienie w/w nieruchomości.

            Warunkiem wydzierżawienia nieruchomości jest uzyskanie rocznej stawki czynszu nie mniejszej nic 110% stawki wywoławczej.  Czynsz płatny jest jednorazowo za okres roku kalendarzowego z dołu do 31 grudnia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-02 08:22:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 08:22:42
  • Liczba odsłon: 98
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931597]

przewiń do góry