Urząd Gminy w Rościszewie uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały Nr 41/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:

  • ​11,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości

 

Właścicieli nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące marzec, kwiecień i maj 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, uprzejmie prosimy o dokonanie dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.


Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Sych
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-07 14:36:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Sych
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-07 14:36:58
  • Liczba odsłon: 182
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931785]

przewiń do góry