Klauzula informacyjna:

„Transmitowanie i utrwalanie obrad Rady Gminy Rościszewo”

 

Zgodnie rozporządzeniem  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rościszewo.
  Adres siedziby: Urząd Gminy w Rościszewie ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo,
  Tel. 24 276 40 76, mail : ugrosciszewo@interia.pl .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: iodo.rosciszewo@wp.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1c) RODO  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz.994 z późn.zm.)
  „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”
 4. Transmisja obrad Rady Gminy Rościszewo i archiwizacja nagrań odbywa się poprzez strony: www. rosciszewo.sesja.pl, www. rosciszewo.bip.org.pl oraz www.rosciszewo.pl
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

                                                                                                           Administrator

 

Archiwum nagrań sesji Rady Gminy w Rościszewie dostępne jest pod adresem -      http://www.rosciszewo.pl/art,713,archiwum-nagran-sesji-rady-gminy.html

 

 1. XXII Sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 12-10-2020 r.
 2. XXI Sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 16-09-2020 r.
 3. XX Sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 30-07-2020 r. -część II
 4. XX Sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 30-07-2020 r. -część I
 5. XIX Sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 30-06-2020 r.
 6. XVIII Sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 29-05-2020 r.
 7. XVII Sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 27-03-2020 r.
 8. XVI Sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 30-12-2019 r.
 9. XV Sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 06-12-2019 r.
 10. XIV sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 29-11-2019 r.
 11. XIII sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 28-10-2019 r.
 12. XII sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 27-09-2019 r.
 13. XI sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 29-08-2019 r.
 14. X sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 31-07-2019 r.
 15. IX sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 28-06-2019 r.
 16. VIII sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 31-05-2019 r.
 17. VII sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 29-04-2019 r.
 18. VI sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 29-03-2019 r.
 19. V sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 23-01-2019 r.
 20. IV sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 28-12-2018 r.
 21. III sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 06-12-2018 r.
 22. II sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 29-11-2018 r.
 23. I sesja Rady Gminy - nagranie z dnia 21-11-2018 r.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Sych
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-21 12:48:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-19 11:01:21
 • Liczba odsłon: 591
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934929]

przewiń do góry