1. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego
 2. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
 3. Postanowienie Nr 336/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Rościszewo
 4. Informacja dotycząca składów Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 5. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rościszewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 6. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rościszewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 7. Postanowienie Nr 288/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rościszewo
 8. Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
  1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
  2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 9. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rościszewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 10. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 27 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rościszewo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10
 11. Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 24 września 2018 o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 12. Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 13. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 14. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 15. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
 16. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 18 września 2018 w przekazujące informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 17. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 18 września 2018 o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów na Wójta
 18. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach do Rady Gminy Rościszewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 19. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Rady Gminy Rościszewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
 20. Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Rościszewie i Łukomiu
 21. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 11 września 2018 r. o składzie i terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów
 22. Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie, powołanej do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 23. Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie, powołanej do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018
 24. Postanowienie Nr 208/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie oraz Postanowienie Nr 231/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 25. Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
 26. Ogłoszenie w sprawie miejsc na obszarze Gminy Rościszewo, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 27. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie dla wyborów do Rady Gminy Rościszewo oraz wyborów Wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 28. Obwieszczenie Starosty Sierpeckiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sierpcu dla wyborów do Rady Powiatu w Sierpcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 29. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 30. Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Płocku w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 31. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 32. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r. podające do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
 33. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 26 marca 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rościszewo
 34. Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
 35. Uchwała Nr 203/XXXVII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rościszewo na okręgi wyborcze
 36. Uchwała  Nr 210/XXXVIII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 marca 2018 r. w  sprawie podziału Gminy Rościszewo na obwody głosowania  .
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Sych
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-07 11:36:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Sych
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 14:24:25
 • Liczba odsłon: 613
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934532]

przewiń do góry