Zarządzenie Nr 3/2017

Wójta Gminy Rościszewo

Rościszewo dnia 17 stycznia 2017 roku

 

           W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz  powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Rościszewo Nr 119/XXII/2016 z dnia 28 października 2016 r.    

zarządzam co następuje :

§ 1

    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Powołuję Komisję Konkursową do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych.

Skład Komisji:

1. Romana Hoffman  - Przewodniczący Komisji  (Sekretarz Gminy)

2. Bogusława Rajkowska  - Członek  ( Z-ca Skarbnika Gminy)

3. Agnieszka Czarnomska   - Członek  (Koordynator ds. organizacji pożytku publicznego)

§ 3

Pracą komisji kieruje Przewodniczący.

§ 4

W pracach Komisji zarówno w charakterze członka jak i doradcy nie może uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego oferta jest rozpatrywana.

 

§ 5

Tryb pracy Komisji określono w „Programie współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

          Wójt

                                                                                                                    /-/ Jan Sugajski /-/


Załącznik nr 1 do zarządzenia:   Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ,,Programie Współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok"

Załącznik nr 2 -   wzór oferty

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Sych
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-19 11:05:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Sych
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-08 13:52:36
  • Liczba odsłon: 133
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934088]

przewiń do góry