Zarządzenie Nr 1/2014

Wójta Gminy Rościszewo

Rościszewo dnia 10 stycznia 2014 roku

 

           W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz   powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy w 2014 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Rościszewo Nr 183/XXXIII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.    

    

zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Powołuję Komisję Konkursową do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych.

Skład Komisji:

 

1. Romana Hoffman   - Przewodniczący Komisji   (Sekretarz Gminy)

2. Agnieszka Przybułkowska   - Członek   ( Skarbnik Gminy)

3. Agnieszka Czarnomska    - Członek   (Koordynator ds. organizacji pożytku publicznego)

 

§ 3

 

Pracą komisji kieruje Przewodniczący.

§ 4

 

W pracach Komisji zarówno w charakterze członka jak i doradcy nie może uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego oferta jest rozpatrywana.

 

§ 5

 

Tryb pracy Komisji określono w „Programie współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                    Wójt

                                                                                                                        /-/ Jan Sugajski /-/


Załącznik nr do uchwały - ogloszenie_pozytek_2014.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-27 11:55:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-27 14:22:48
  • Liczba odsłon: 173
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931593]

przewiń do góry