Realizacja projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” w 2014 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie kontynuuje realizację projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 8 marca 2012 roku złożony został wniosek w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Oddziale Zamiejscowym w Płocku. Wsparcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet – VII Promocja integracji społecznej Działanie – 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie – 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt w 2014 roku realizowany będzie w okresie od stycznia do listopada 2014 roku. Projekt skierowany jest do:

·             osób zamieszkujących na terenie gminy Rościszewo,

·             osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

·              osób w wieku aktywności zawodowej 15 – 64 lata,

·             osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, osób nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych,

·            osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

·           osób niepełnosprawnych.       

  Z każdym uczestnikiem projektu zostanie zawarty kontrakt socjalny. W ramach kontraktu zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji (trening kompetencji i umiejętności społecznych, trening pracy, szkolenie zawodowe, wspieranie rozwoju dziecka, możliwość uzupełnienia wykształcenia).

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS poprzez:

·          nabycie umiejętności i wzrost kompetencji społecznych oraz integracji z lokalnym środowiskiem,

·          uzupełnienie lub zdobycie umiejętności pozwalających na poruszanie się po rynku pracy,

·          podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym nabycie umiejętności umożliwiających powrót na rynek pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny                   24 276-40-79, 276-40-83 bądź osobisty z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Rościszewie w terminie do 17 lutego 2014 roku .

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Do pobrania - ZDJĘCIA
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-22 14:55:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-27 08:44:10
  • Liczba odsłon: 118
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931708]

przewiń do góry