Wójt Gminy Rościszewo

                        Podaje do publicznej wiadomości        WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH           DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr. 261, poz.2603 z p.zm.) ogłasza się co następuje.

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rościszewo przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat następujące nieruchomości :

   

KW5729

Dz.nr

103/1

104/1

Pow. Ha

1,0300

 

Nieruchomość gruntowa rolna

Na terenie wsi Rościszewo

Grunt orny,

Użytkowany rolniczo

KW 6172

Część dz. nr.

213/2

Pow. Ha

0,4500

Nieruchomość gruntowa , rolna

Na terenie wsi Łukomie

Grunt orny użytkowany rolniczo

KW 6172

Dz.nr.

166/1

Pow. Ha 0,2000

Nieruchomość gruntowa rolna na terenie wsi Łukomie

Grunt orny, użytkowany rolniczo

 

KW 5729

Część dz. nr.151

Pow. Ha

1,2500

Nieruchomość gruntowa rolna na terenie wsi Rościszewo

Sad i pastwisko

KW 23961

Dz. nr. 306/4

Pow. Ha 1,4800

Nieruchomość gruntowa rolna na terenie wsi Rościszewo

Grunt orny

KW 19228

Dz.nr.40 i 42

Pow. Ha 2,1900

Nieruchomość gruntowa rolna na terenie wsi Borowo

Pastwisko i nieużytki

KW 20049

Dz. nr. 313/3

Pow. Ha 2,0300

Nieruchomość gruntowa rolna na terenie wsi Rościszewo

Grunt orny i ląka

KW 20049

Dz. nr. 28

Pow. Ha 1,5700

Nieruchomość gruntowa rolna na terenie wsi Łukomie

Grunt orny i pastwisko

 

  

   Szczegółowych informacji odnośnie nieruchomości i dokładnego terminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rościszewo, pok. Nr. 6 tel. 24 2764017 w. 46.

Powyższy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

               - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.rosciszewo.bip.org.pl ;

                - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie przy ulicy Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo i tablicach sołeckich.

                 - w prasie lokalnej / Tygodnik Płocki /.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń U.G. w Rościszewie

Dnia 22.lipca 2013 r.

Zdjęto dnia …………………………………….

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Stanisław Woźniak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-23 09:43:56
  • Liczba odsłon: 170
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931458]

przewiń do góry