Wójt Gminy Rościszewo

                        Podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr. 261, poz.2603 z p.zm.) ogłasza się co następuje.

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rościszewo przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości :

   

PL1E/000

28453/6

Dz.nr

344/1

Pow. Ha

0,1300

Nieruchomość gruntowa rolna

Na terenie wsi Rzeszotary Zawady

Grunt orny,

Użytkowany rolniczo

Cena wywoławcza

1.260,00 zł.

PL1E/000

29935/6

Dz. nr.

112

Pow. Ha

0,4500

Nieruchomość gruntowa , rolna

Na terenie wsi Babiec-Więczanki

Grunt orny i pastwisko

Z pozostałością po budynku mieszkalnym i gospodarczym

Cena wywoławcza 10.000,00 zł.

PL1E/0000

5729/5

Dz.nr.

342/1

Pow. Ha 0,1684

Nieruchomość gruntowa zabudowana Na terenie

Wsi Rościszewo

Budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym 172,92 m ² i budynek gospodarczy 59,52 m²

Cena wywoławcza 133.300,00 zł.

PL1E/000

28451/2

Dz. nr. 17/1

Pow. Ha

0,1500

Nieruchomość gruntowa rolna zabudowana Na terenie wsi Babiec- Więczanki

Działka stanowi enklawę wśród Lasów Państwowych Nadleśnictwa Płock. Zabudowę stanowi budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni 99,92 m²

Cena wywoławcza 12.000,00 zł.

 

   Osoby, którym przysługuje pierszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 14.06.2013 r.

   Szczegółowych informacji odnośnie nieruchomości i dokładnego terminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rościszewo, pok. Nr. 6 tel. 24 2764017 w. 46.

Powyższy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

               - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.rosciszewo.bip.org.pl ;

                - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie przy ulicy Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

                 - w prasie lokalnej / Tygodnik Płocki /.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń U.G. w Rościszewie

Dnia 24 maja 2013 r.

Zdjęto dnia …………………………………….

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Stanisław Woźniak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-24 11:11:45
  • Liczba odsłon: 218
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931808]

przewiń do góry