Realizacja projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” w 2013 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie kontynuuje realizację projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 8 marca 2012 roku złożony został wniosek w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Oddziale Zamiejscowym w Płocku. Wsparcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet – VII Promocja integracji społecznej Działanie – 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie – 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt w 2013 roku realizowany będzie w okresie od marca do grudnia 2013 roku. Projekt skierowany jest do:

·         osób zamieszkujących na terenie gminy Rościszewo,

·         osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

·         osób w wieku aktywności zawodowej 15 – 64 lata,

·         osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, osób nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych,

·         osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Z każdym uczestnikiem projektu zostanie zawarty kontrakt socjalny. W ramach kontraktu zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji (trening kompetencji i umiejętności społecznych, trening pracy, szkolenie zawodowe, wspieranie rozwoju dziecka, możliwość uzupełnienia wykształcenia).

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS poprzez:

·         nabycie umiejętności i wzrost kompetencji społecznych oraz integracji z lokalnym środowiskiem,

·         uzupełnienie lub zdobycie umiejętności pozwalających na poruszanie się po rynku pracy,

·         podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym nabycie umiejętności umożliwiających powrót na rynek pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny                   24 276-40-79, 276-40-83 bądź osobisty z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Rościszewie w terminie do 8 kwietnia 2013 roku.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-01 13:14:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-01 13:14:45
  • Liczba odsłon: 155
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931413]

przewiń do góry