Wójt Gminy Rościszewo

Podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr. 261, poz.2603 z p.zm.) ogłasza się co następuje.

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rościszewo przeznaczona została do zbycia nieruchomość gruntowa zabudowana

- działka oznaczona nr. geodezyjnym 504 o pow. 0,3300 ha położona w miejscowości Polik, zabudowana, dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00017775/9 w Sądzie Rejonowym w Sierpcu. Brak jest aktualnie planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania znajduje się na terenach zabudowy innej (Bi) i tereny zieleni (Bz).

Zabudowę stanowi budynek byłej szkoły podstawowej i budynek gospodarczy. Budynek szkoły murowany, dwukondygnacyjny (parter z poddaszem użytkowym), niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku szkolnego wynosi 476,31 m², rok budowy 1968.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 150.000,00 zł .

Osoby, którym przysługuje pierszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 12 grudnia 2012 roku.

Szczegółowych informacji odnośnie nieruchomości i dokładnego terminu przetargu można uzyskać w Urzędzie GminyRościszewo, pok.nr 6 tel. 24/2764017 w.46.

Powyższy wykaz zostaje podany do Publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.rosciszewo.bip.org.pl ;

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie przy ulicy Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

- w prasie lokalnej.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń U.G. w Rościszewie

Dnia 20 listopada 2012 roku

Zdjęto dnia ……………………………………

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-20 13:00:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-20 13:00:25
  • Liczba odsłon: 161
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934473]

przewiń do góry