Aktywizacja zawodowa szansa na lepsze jutro - 2012
Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro - 2012

Realizacja projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” w 2012 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie kontynuuje realizację projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” . W dniu 8 marca 2012 roku złożony został wniosek w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Oddziale Zamiejscowym w Płocku. Wsparcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet – VII Promocja integracji społecznej Działanie – 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie – 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt w 2012 roku realizowany będzie w okresie od kwietnia do grudnia 2012 roku. Projekt skierowany jest do:

· osób zamieszkujących na terenie gminy Rościszewo,

· osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

· osób w wieku aktywności zawodowej 15 – 64 lata,

· osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników,

· osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Z każdym uczestnikiem projektu zostanie zawarty kontrakt socjalny. W ramach kontraktu zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji (trening kompetencji i umiejętności społecznych, trening pracy, szkolenie zawodowe, wspieranie rozwoju dziecka, możliwość uzupełnienia wykształcenia).

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 10 podopiecznych GOPS poprzez:

· nabycie umiejętności i wzrost kompetencji społecznych oraz integracji z lokalnym środowiskiem,

· uzupełnienie lub zdobycie umiejętności pozwalających na poruszanie się po rynku pracy,

· podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym nabycie umiejętności umożliwiających powrót na rynek pracy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-04 14:57:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-17 11:18:16
  • Liczba odsłon: 136
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934275]

przewiń do góry