Realizacja projektu w 2011 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w dniu 15 marca 20011 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w oddziale zamiejscowym w Płocku. Wsparcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet – VII Promocja integracji społecznej Działanie – 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie – 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków krajowych. Gmina Rościszewo pozyska w 2011 roku dotację w wysokości 71 242 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 79 600 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie od maja do grudnia 2011 roku. Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Rościszewo zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz korzystający z pomocy GOPS. Z każdym uczestnikiem projektu zostanie zawarty kontrakt socjalny.

Celem projektu jest zmiana stylu życia podopiecznych GOPS i ich funkcjonowania w społeczności lokalnej poprzez treningi oraz podniesienie kompetencji. Głównym celem jest jednak zwiększenie szans 10 podopiecznych do aktywizacji społecznej i zawodowej. W ramach aktywizacji zorganizowane będą kursy zawodowe. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie po ukończonym kursie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-04 14:56:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-04 14:56:43
  • Liczba odsłon: 131
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934082]

przewiń do góry