Wójt Gminy Rościszew

Podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr. 261, poz.2603 z p.zm.) ogłasza się co następuje.

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rościszewo przeznaczona została do zbycia nieruchomość gruntowa zabudowana

   - działka nr. ew. 504 o powierzchni 0.0500 ha. Zabudowę stanowi budynek byłej szkoły gminnej, murowany, dwukondygnacyjny, powierzchnia użytkowa budynku – 278,46 m², oraz przyległy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy – 20,85 m².

   Parter budynku byłej szkoły zaadaptowany został na dwa lokale użytkowe: punkt apteczny oraz gabinet dentystyczny.

   Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej PL1E/00017938/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Oszacowana wartość nieruchomości – 421.622,00 zł.

   Osoby, którym przysługuje pierszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 17.11.2011 r.

   Szczegółowych informacji odnośnie nieruchomości i dokładnego terminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rościszewo, pok. Nr. 6 tel. 24 2764017 w. 46.

Powyższy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

               - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.rosciszewo.bip.org.pl ;

                - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie przy ulicy Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

                 - w prasie lokalnej / Tygodnik Płocki /.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń U.G. w Rościszewie

Dnia 25pażdziernik 2011 r.

Zdjęto dnia …………………………………….

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-26 11:15:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-26 11:47:55
  • Liczba odsłon: 195
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 935036]

przewiń do góry