I N F O R M A C J A

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie  rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolita Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. nr 2009 r. Nr 54, poz. 449  § 9 ust.1, 2 ) udostępnia się  do wglądu rejestr wyborców w gminie Rościszewo na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze. Udostępnienie rejestru wyborców polega na okazaniu indywidualnej karty osobowej mieszkańca , którego dotyczy wniosek lub karty z jednoczesnym zasłonięciem danych osobowych mieszkańców niepodanych we wniosku lub na okazaniu w ten sam sposób karty dodatkowej rejestru wyborcy.

Wniosek jest dostępny w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Rościszewie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 –Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 190, poz. 1360) każdy może wnieść do wójta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców a w szczególności w sprawie : pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęcia w rejestrze osoby , która nie zamieszkuje satle na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-10 12:31:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-10 12:31:47
  • Liczba odsłon: 122
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931431]

przewiń do góry