INFORMACJA

 

Na podstawie   rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 170, poz. 1146)

 

Wójt Gminy Rościszewo informuje:

 1. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu
  w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 2. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wnosi się do Wójta Gminy Rościszewo w terminie od dnia 01 września 2010 r. do dnia 11 listopada 2010 r. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do Urzędu Gminy.
 3. Wnioski składane osobiście są przyjmowane w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
 4. Informacje o sposobie składania wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania udziela się w Urzędzie Gminy pokój Nr 2, tel. 24 276-40-76 w.23

wzór wniosku o pełnomocnictwo.pdf

zgoda na przyjecie pełnomocnictwa.pdf

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-06 08:10:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-12 07:54:28
 • Liczba odsłon: 121
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934112]

przewiń do góry