Wójt Gminy Rościszewo

  Podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr. 261, poz.2603 z p.zm.) ogłasza się co następuje.

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rościszewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości:

1/ działka oznaczona nr. geodezyjnym 208/1 o pow. 0,0936 ha położona w miejscowości Łukomie, zabudowana, dla której prowadzona jest księga wieczysta  PL1E/00006171/5 w Sądzie Rejonowym w Sierpcu. Brak jest aktualnie planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania znajduje się na terenach zakwalifikowanych pod zabudowę jednorodzinną

 Oszacowana wartośc – 8.649,- zł.

2/ działka oznaczona nr. geodezyjnym 208/2 o pow. 0,0746 ha położona w miejscowości Łukomie, zabudowana, dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00006171/5 w Sądzie Rejonowym w Sierpcu . Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania znajduje się na terenach zakwalifikowanych pod zabudowę jednorodzinną.

Oszacowana wartość – 5.998,- zł.

3/ działka oznaczona nr. geodezyjnym 176 o pow. 0,1600 ha położona w miejscowości Łukomie, niezabudowana, dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00006172/2 w Sądzie Rejonowym w Sierpcu. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania znajduje się na terenach zakwalifikowanych pod zabudowę jednorodzinną.

Oszacowana wartość – 12.880,- zł.

4/ działka oznaczona nr. geodezyjnym 178 o pow. 0,1700 ha położona w miejscowości Łukomie, niezabudowana, uregulowana w księdze wieczystej PL1E/00006172/2 Sądu Rejonowego w Sierpcu. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania znajduje się na terenach zakwalifikowanych pod zabudowę jednorodzinną.

Oszacowana wartość – 14.705,- zł.

5/ działka oznaczona nr. geodezyjnym 180 o pow. 0,0900ha położona w miejscowości Łukomie, niezabudowana, uregulowana w księdze wieczystej PL1E/00006172/2 Sądu Rejonowego w Sierpcu. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania znajduje się na terenach zakwalifikowanych pod zabudowę jednorodzinną.

Oszacowana wartość – 7.065,- zł.

 

Osoby, którym przysługuje pierszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 20 kwietnia 2010 roku.                                                                                                                                            

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-05 11:39:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-05 11:39:18
  • Liczba odsłon: 262
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931496]

przewiń do góry