Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  109/2009

Wójta Gminy Rościszewo

z dnia 16 listopada 2009 roku

 

 

w sprawie:  wprowadzenia Polityki Jakości Urzędu Gminy
                   w Rościszewie.

 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się „Politykę Jakości Urzędu Gminy w Rościszewie” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

§ 2

Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy do zapoznania się
z w/w dokumentem i stosowania.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                     Wójt

 

Jan  Sugajski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-24 14:09:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-24 14:09:58
  • Liczba odsłon: 160
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931695]

przewiń do góry