Zarządzenie nr 82 /09

Wójta Gminy Rościszewo

 z dnia  16.02.2009 roku 

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy

 oraz powołania „Komisji Rekrutacyjnej”.

 

 

 

Na podstawie art.3a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 3  i § 4  Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Rościszewo, wprowadzonego  Zarządzeniem Nr 36/07 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 30.11.2007 r.  

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Przeprowadzić nabór kandydatów na  wolne stanowisko pracy:

- Referent ds. ewidencji ludności

 

§ 2

 

Do przeprowadzenia naboru na stanowisko wymienione w § 1  powołuje się Komisję Rekrutacyjną, w składzie:

1. Romana Hoffman - Przewodniczący Komisji

2. Witold Dziurlikowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Jan Sugajski – Członek Komisji

4. Brudnicka Danuta – Członek Komisji

5. Fijałkowska Anna – Członek Komisji

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rościszewo.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-20 11:02:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-20 11:02:12
  • Liczba odsłon: 184
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931548]

przewiń do góry