ZASADY  PŁATNOŚCI  PODATKÓW

Podatnicy podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości zgodnie z przepisami ustaw o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku leśnym są zobowiązani złożyć  do Urzędu Gminy informacje   (osoby fizyczne) i deklaracje (osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) o posiadanych gruntach, sporządzone na formularzach według wzorów  uchwalonych przez  Radę Gminy , w terminie 14 dni od dnia zaistnienia  okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego. W formularzach tych będą zawarte  dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne  do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

  Kwota należnych podatków ulegnie obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając   od pierwszego miesiąca , w którym nastąpią zmiany dotyczące gruntów, budynków i budowli, określone w składanych formularzach.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamil Linowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-12 10:31:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamil Linowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-12 10:31:45
  • Liczba odsłon: 421
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931800]

przewiń do góry