TRYB UMARZANIA I ODRACZANIA PODATKóW


Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym , może:

- odroczyć  termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty ;

- odroczyć  lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe , odsetki za zwłokę.

Umorzenie zaległości podatkowej  powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych , jeżeli:

- zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne ,

- kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,

- kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym,

- podatnik zmarł nie pozostawiając  żadnego majątku.

W ostatnich dwóch przypadkach decyzję umarzającą pozostawia sie w aktach sprawy.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamil Linowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-12 10:20:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamil Linowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-12 10:20:48
  • Liczba odsłon: 297
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931827]

przewiń do góry