Uchwała nr 162/XXVIII/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wystawienia weksla niezupełnego \"in blanco\"
Uchwała nr 161/XXVIII/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/XXVIII/05
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 161/XXVIII/05
Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr 161/XXVIII/05
Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr 161/XXVIII/05
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/XXVIII/05
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 161/XXVIII/05
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 161/XXVIII/05
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 161/XXVIII/05
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 161/XXVIII/05
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 161/XXVIII/05
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 161/XXVIII/05
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 161/XXVIII/05
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 161/XXVIII/05
Uchwała nr 160/XXVIII/05 w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Rościszewo
Uchwała nr 159/XXVIII/05 w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Rościszewo na rok 2006
Uchwała nr 158/XXVIII/05 w sprawie przyjęcia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Rościszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Uchwała nr 157/XXVIII/05 w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo
Uzasadnienie do Uchwały Nr 157/XXVIII/05
Uchwała nr 156/XXVIII/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uzasadnienie do Uchwały Nr 156/XXVIII/05
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rościszewo na dzień 30.12.2005 r.
Opis zmian zaistniałych w mieniu komunalnym w okresie od 15.12.2004 r. do 30.12.2005 r.
Zmiany zaistniałe w okresie od 15.12.2004 r. do 30.12.2005 r.
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2005 r.
Budżet Gminy Rościszewo na 2006 rok - Zestawienie Działów
Część opisowa do Budżetu Gminy Rościszewo na 2006 rok
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-09-08 14:19:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-11 11:39:35
  • Liczba odsłon: 156
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931535]

przewiń do góry