Ciechanów, 3 kwietnia 2017 r.


WOJEWODA MAZOWIECKI

 

 

 

 


O B W I E S Z C Z E N I E 

W O J E W O D Y   M A Z O W I E C K I E G O

 

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016, poz. 23), zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541
na odcinku od km ok. 55+328 do km ok. 72+775
”.

 

Nieruchomości objęte wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji

 

I.      Nieruchomości (oznaczone numerami ewidencyjnymi działek) położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

 • gmina Żuromin, obręb ewidencyjny 1 Żuromin, działki o numerach ewidencyjnych: 852/2, 2953/2,
 • gmina Żuromin, obręb ewidencyjny 8 Franciszkowo, działki o numerach ewidencyjnych: 32/2, 41/2, 43/2, 145/10,
 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 1 Bieżuń, działki o numerach ewidencyjnych: 499/1, 1516.

 

Pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek, które w całości przeznaczone są do trwałego zajęcia pod rozbudowę drogi.

 

II.      Nieruchomości (oznaczone numerami ewidencyjnymi działek) położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji – działki podlegające podziałowi:

 • gmina Żuromin, obręb ewidencyjny 1 Żuromin, działki o numerach ewidencyjnych:

851 (851/1; 851/2), 852/1 (852/3; 852/4), 2818 (2818/1; 2818/2), 2939 (2939/1; 2939/2), 2948 (2948/1; 2948/2), 2949/1 (2949/3; 2949/4), 2949/2 (2949/5; 2949/6), 2950 (2950/1, 2950/2), 2951 (2951/1; 2951/2), 2952 (2952/1; 2952/2), 2953/1 (2953/3; 2953/4),

 • gmina Żuromin, obręb ewidencyjny 3 Chamsk, działki o numerach ewidencyjnych:
  136/2 (136/3; 136/4), 144/1 (144/5; 144/6), 144/4 (144/7; 144/8; 144/9), 208 (208/1; 208/2), 249 (249/1; 249/2), 250/1 (250/3; 250/4), 250/2 (250/5; 250/6), 251 (251/1; 251/2), 252/1 (252/4; 252/5), 252/2            (252/6; 252/7), 252/3  (252/8; 252/9), 253 (253/1; 253/2), 254 (254/1; 254/2), 255 (255/1; 255/2), 256 (256/1; 256/2), 257 (257/1; 257/2), 258 (258/1; 258/2), 259 (259/1; 259/2), 260 (260/1; 260/2), 261 (261/1; 261/2), 262 (262/1; 262/2), 263 (263/1; 263/2), 264 (264/1; 264/2), 265 (265/1; 265/2),  266 (266/1; 266/2), 267 (267/1; 267/2), 269 (269/1; 269/3; 269/5;          269/2; 269/4), 270 (270/1; 270/2), 271/1 (271/4; 271/5), 271/2 (271/6; 271/7), 272/1 (272/3; 272/4; 272/5; 272/6), 285 (285/1; 285/2), 286 (286/1; 286/2), 287 (287/1; 287/2), 288 (288/1; 288/2), 289 (289/1; 289/2), 290 (290/1; 290/2), 291 (291/1; 291/2), 292 (292/1; 292/2), 302 (302/1; 302/2), 349/1 (349/3; 349/4), 349/2 (349/5; 349/6; 349/7), 350/2 (350/3; 350/4), 353/3 (353/6; 353/7), 354/1 (354/3; 354/4), 354/2 (354/5; 354/6), 355 (355/1; 355/2), 356/3 (356/5; 356/6), 357/3 (357/5; 357/6), 445 (445/1; 445/2), 675 (675/1; 675/2), 700 (700/1; 700/2), 715     (715/1; 715/2), 716/1 (716/3; 716/5; 716/4; 716/6), 716/2   (716/7; 716/8; 716/9), 717 (717/1; 717/2),  750 (750/1; 750/2; 750/3; 750/4),  805 (805/1; 805/2); 1038 (1038/1; 1038/2), 1042/2 (1042/4; 1042/5), 1042/3 (1042/6; 1042/7),
 • gmina Żuromin, obręb ewidencyjny 8 Franciszkowo, działki o numerach ewidencyjnych:
  20 (20/1; 20/2), 32/1 (32/3; 32/4), 41/1 (41/3; 41/4), 42 (42/1; 42/2), 43/1 (43/3; 43/4; 43/5), 44 (44/1; 44/2), 73 (73/1; 73/2); 74/1 (74/3;         74/4); 145/8 (145/14; 145/15; 145/16), 146 (146/1; 146/2), 148/5 (148/7; 148/8); 148/6 (148/9; 148/10), 150 (150/1; 150/2), 151/6 (151/9; 151/10), 151/7 (151/11; 151/12), 151/8 (151/13; 151/14), 152 (152/1; 152/2), 161 (161/1; 161/2), 221 (221/1; 221/2); 240 (240/1; 240/2), 241/1 (241/3; 241/4), 243 (243/1; 243/2), 244 (244/1; 244/2), 247 (247/1; 247/2), 248 (248/1; 248/2), 287 (287/1; 287/2), 288/1 (288/3; 288/4), 288/2 (288/5; 288/6), 289/1 (289/3; 289/4), 290/1 (290/3, 290/4), 291/1 (291/3; 291/4), 292/3 (292/7; 292/8), 292/5 (292/9; 292/10), 293/1 (293/3; 293/4), 294/1 (294/3; 294/4), 296/3 (296/9; 296/10), 296/4 (296/11; 296/12), 296/5 (296/13; 296/14), 297/1 (297/3; 297/4), 297/2 (297/5; 297/6), 298/1 (298/4; 298/5), 298/2 (298/6; 298/7), 298/3   (298/8; 298/9), 300/1 (300/3; 300/4), 300/2 (300/5; 300/6), 301/1 (301/3; 301/4), 301/2 (301/5;  301/6), 302 (302/1; 302/2), 303/1 (303/3; 303/4), 303/2 (303/5; 303/6), 304 (304/1; 304/2), 305/1 (305/3; 305/4), 305/2 (305/5; 305/6), 306 (306/1; 306/2),  307 (307/1; 307/2), 308/1 (308/3; 308/4), 308/2 (308/5; 308/6), 309 (309/1; 309/2), 310 (310/1;         310/2), 312 (312/1; 312/2), 323/1 (323/3; 323/4), 3197 (3197/1; 3197/2),
 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 7 Karniszyn, działki o numerach ewidencyjnych:
  235/6 (235/7; 235/8), 236 (236/1; 236/2), 237 (237/1; 237/2), 238 (238/1; 238/2), 239 (239/1; 239/2), 240 (240/1; 240/2), 241/1 (241/3; 241/4), 241/2 (241/5; 241/6), 242 (242/1; 242/2), 245/1 (245/3; 245/4), 245/2 (245/5; 245/6), 249 (249/1; 249/2; 249/3), 281 (281/1; 281/2; 281/3; 281/4; 281/5), 282 (282/1; 282/2), 283 (283/1; 283/2; 283/3), 287 (287/1; 287/2), 289 (289/1; 289/2), 290/2 (290/3; 290/4), 291 (291/1; 291/2), 292/2 (292/3;  292/4),  293/1 (293/5; 293/6), 293/3 (293/7; 293/8), 294/1 (294/3; 294/4), 294/2 (294/5; 294/6), 295 (295/1;            295/2), 296 (296/1; 296/2), 299 (299/1; 299/2), 300 (300/1; 300/2), 302 (302/1; 302/2), 303 (303/1; 303/2), 304/2 (304/3; 304/4), 305 (305/1; 305/2), 307         (307/1; 307/2), 308 (308/1; 308/2), 309 (309/1; 309/2), 310 (310/1; 310/2), 311 (311/1; 311/2), 312 (312/1; 312/2), 314 (314/1; 314/2), 315 (315/1; 315/2), 316 (316/1, 316/2), 317 (317/1; 317/2), 320 (320/1;            320/2), 321 (321/1; 321/2), 322/2 (322/3; 322/4), 324 (324/1; 324/2), 342 (342/1; 342/2), 343 (343/1; 343/2), 344 (344/1; 344/2), 345 (345/1; 345/2), 346 (346/1; 346/2), 347 (347/1; 347/2), 348 (348/1; 348/2), 349 (349/1; 349/2), 350 (350/1; 350/2), 351 (351/1; 351/2), 352 (352/1; 352/2), 353 (353/1; 353/2), 354 (354/1; 354/2), 355 (355/1; 355/2), 356 (356/1;            356/2), 357 (357/1; 357/2), 358 (358/1; 358/2), 359 (359/1; 359/2), 360 (360/1; 360/2), 361 (361/1; 361/2), 362 (362/1; 362/2), 363 (363/1; 363/2), 364/2 (364/3; 364/4), 365 (365/1; 365/2), 372 (372/1; 372/2), 376 (376/1; 376/2), 377/1 (377/4; 377/5), 377/2 (377/6; 377/7), 377/3        (377/8; 377/9), 388 (388/1; 388/2), 392/1 (392/11; 392/12), 393/1 (393/5; 393/6), 393/3 (393/7;           393/8), 393/4 (393/9; 393/10), 394 (394/1; 394/2), 396 (396/1; 396/2), 397/1 (397/3; 397/4), 397/2 (397/5; 397/6; 397/7), 398 (398/1; 398/2), 399 (399/1; 399/2), 404 (404/1; 404/2), 438 (438/1; 438/2; 438/3), 471  (471/1; 471/2), 
 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 8 Karniszyn Parcele, działki o numerach ewidencyjnych:
  2 (2/1; 2/2), 14 (14/1; 14/2), 15/1 (15/3; 15/4), 15/2 (15/5; 15/6), 16 (16/1; 16/2), 26/4 (26/6; 26/7), 27 (27/1; 27/2), 28 (28/1; 28/2), 29 (29/1; 29/2),
 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 17 Sadłowo Parcele, działki o numerach ewidencyjnych:

4 (4/1; 4/2), 5 (5/1; 5/2), 6 (6/1; 6/2), 7 (7/1;  7/2), 8 (8/1; 8/2), 9 (9/1; 9/2), 10 (10/1; 10/2), 26 (26/1; 26/2), 27 (27/1; 27/2), 33/2 (33/5; 33/6), 33/3 (33/7; 33/8), 33/4 (33/9; 33/10), 35/1 (35/3; 35/4), 38/1 (38/3; 38/4), 41/1 (41/3; 41/4), 81 (81/1; 81/2), 123 (123/1; 123/2), 179 (179/1; 179/2), 180 (180/1; 180/2), 196 (196/1; 196/2), 197 (197/1; 197/2), 198 (198/1; 198/2), 199 (199/1; 199/2), 200 (200/1; 200/2), 201 (201/1; 201/2), 202 (202/1; 202/2), 203 (203/1; 203/2), 204 (204/1; 204/2), 205/1 (205/9; 205/10), 205/2 (205/11; 205/12), 206/2 (206/3; 206/4), 207 (207/1; 207/2), 208 (208/1; 208/2), 209 (209/1; 209/2), 210 (210/1; 210/2), 211 (211/1; 211/2), 212 (212/1; 212/2), 213 (213/1;  213/2), 214 (214/1; 214/2), 351 (351/1; 351/2), 352 (352/1; 352/2), 359 (359/1; 359/2), 360 (360/1; 360/2), 361 (361/1; 361/2), 362 (362/1; 362/2), 368/1 (368/3; 368/4), 111 (111/1; 111/2),

 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 11 Mak, działki o numerach ewidencyjnych:

61 (61/1; 61/2), 70 (70/1; 70/2), 91 (91/1; 91/2), 3242 (3242/1; 3242/2), 3243/1 (3243/3; 3243/4), 3243/2 (3243/5; 3243/6), 3244/1 (3244/4;     3244/5), 3244/2 (3244/6; 3244/7), 3244/3 (3244/8; 3244/9),

 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 1 Bieżuń, działki o numerach ewidencyjnych:

225 (225/1; 225/2), 255 (255/1; 255/2), 256  (256/1; 256/2), 257 (257/1; 257/2), 258 (258/1; 258/2), 259 (259/1; 259/2), 260 (260/1; 260/2), 261 (261/1; 261/2), 262 (262/1; 262/2), 263/3 (263/4; 263/5), 264 (264/1; 264/2), 307 (307/1; 307/2), 308 (308/1; 308/2), 309 (309/1; 309/2), 310 (310/1; 310/2),  311 (311/1; 311/2), 312 (312/1; 312/2), 313 (313/1; 313/2), 314 (314/1; 314/2),  315 (315/1; 315/2), 316 (316/1; 316/2; 316/3; 316/4), 334 (334/1; 334/2), 335 (335/1; 335/2), 336 (336/1; 336/2), 337 (337/1; 337/2), 338 (338/1; 338/2), 339 (339/1; 339/2), 340 (340/1; 340/2), 341/4 (341/7; 341/8), 342 (342/1; 342/2), 474 (474/1; 474/2), 475 (475/1; 475/2), 486     (486/1; 486/2), 487 (487/1; 487/2), 488 (488/1; 488/2), 489 (489/1; 489/2), 490/1 (490/3; 490/4), 493 (493/1; 493/2), 495/4 (495/6; 495/7), 495/5 (495/8; 495/9), 499/2 (499/3; 499/4), 527/5 (527/10; 527/11), 527/6 (527/12; 527/13), 528 (528/1; 528/2), 546 (546/1; 546/2), 603     (603/1; 603/2), 604 (604/1; 604/2), 605 (605/1; 605/2), 606/1 (606/3; 606/4), 622 (622/1; 622/2), 623/1 (623/3; 623/4), 624/1 (624/3; 624/4), 625 (625/1; 625/2), 626 (626/1; 626/2), 627 (627/1; 627/2), 628/1 (628/3; 628/4), 628/2 (628/5;            628/6), 642 (642/1; 642/2), 643 (643/1; 643/2), 644 (644/1; 644/2), 645 (645/1; 645/2), 654 (654/1; 654/2), 663 (663/1; 663/2), 962 (962/1; 962/2), 963 (963/1; 963/2), 1060/1            (1060/2; 1060/3), 1062 (1062/1; 1062/2), 1075 (1075/1; 1075/2), 1077 (1077/1; 1077/2; 1077/3), 1100 (1100/1; 1100/2), 1167 (1167/1; 1167/2), 1333 (1333/1; 1333/2), 1334 (1334/1; 1334/2), 1347/1 (1347/2; 1347/3), 1496 (1496/1; 1496/2), 1507 (1507/1; 1507/2), 1643           (1643/1; 1643/2), 1657 (1657/1; 1657/2), 1658 (1658/1; 1658/2), 1734/2 (1734/3; 1734/4),

 • gmina Lutocin, obręb ewidencyjny 9 Jonne, działki o numerach ewidencyjnych:

269 (269/1; 269/2), 347 (347/1; 347/2), 348 (348/1; 348/2; 348/3), 349 (349/1; 349/2), 351 (351/1;         351/2), 352 (352/1; 352/2), 353 (353/1; 353/2), 354 (354/1; 354/2), 355 (355/1; 355/2), 356 (356/1; 356/2), 357 (357/1; 357/2), 360/1 (360/3; 360/4), 360/2 (360/5; 360/6), 361 (361/1; 361/2), 362 (362/1; 362/2), 363            (363/1; 363/2), 369 (369/1; 369/2), 370/1 (370/3; 370/5; 370/4), 414 (414/1; 414/2), 447 (447/1; 447/2), 448 (448/1; 448/2), 457 (457/1; 457/2), 458 (458/1; 458/2), 460 (460/1; 460/2), 461 (461/1; 461/2), 482 (482/1; 482/2), 483 (483/1; 483/2), 484 (484/1; 484/2), 521 (521/1; 521/2), 524/4 (524/5; 524/6), 525 (525/1; 525/2), 527/1 (527/7; 527/8), 527/3 (527/9; 527/10), 527/4 (527/11; 527/12),  527/6 (527/13; 527/14), 528 (528/1; 528/2), 529 (529/1; 529/2), 530/2 (530/5; 530/6), 530/4 (530/7; 530/8), 531/3       (531/5; 531/6), 531/4            (531/7; 531/8), 532/2 (532/9; 532/10), 532/3 (532/11; 532/12), 532/4 (532/13; 532/14), 533 (533/1; 533/2), 534 (534/1; 534/2), 535 (535/1; 535/2), 536/2          (536/3; 536/4), 537/2  (537/3; 537/4), 538 (538/1; 538/2), 539 (539/1; 539/2), 540 (540/1; 540/2), 542 (542/1; 542/2); 543 (543/1; 543/2), 544 (544/1; 544/2), 545 (545/1;     545/2), 546/2 (546/3; 546/4), 547/2  (547/3; 547/4; 547/5), 548 (548/1; 548/2), 551 (551/1; 551/2), 557 (557/1; 557/2),  559 (559/1; 559/2), 560 (560/1; 560/2), 561 (561/1; 561/2), 572 (572/1; 572/2), 585 (585/1; 585/2), 586 (586/1; 586/2), 587 (587/1; 587/2), 591 (591/1;     591/2), 592 (592/1; 592/2), 612 (612/1; 612/2), 3238 (3238/1; 3238/2), 3239 (3239/1; 3239/2), 3245 (3245/1; 3245/2),

 • gmina Rościszewo, obręb ewidencyjny 11 Lipniki, działki o numerach ewidencyjnych:

36 (36/1; 36/2), 61 (61/1; 61/2), 384 (384/1; 384/2).

 

Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek, które powstaną po podziale, pogrubioną czcionką i podkreśleniem zaznaczono numery działek, które przeznaczone są do trwałego zajęcia pod rozbudowę drogi, nie pogrubioną czcionką, w nawiasie, wykazano numery działek, które pozostają przy dotychczasowym właścicielu.

 

III.      Nieruchomości (oznaczone numerami ewidencyjnym działek) stanowiące tereny wód płynących:

 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 17 Sadłowo Parcele, działki o numerach ewidencyjnych: 254, 80/2, 269,
 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 7 Karniszyn, działki o numerach ewidencyjnych: 466, 371/2, 246,
 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 1 Bieżuń, działka o numerze ewidencyjnym: 530.

 

IV.      Nieruchomości (oznaczone numerami ewidencyjnymi działek) położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których istnieje konieczność dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu lub dróg innej kategorii:

 • gmina Żuromin, obręb ewidencyjny 1 Żuromin, działki o numerach ewidencyjnych: 854, 2808, 2817,
 • gmina Żuromin, obręb ewidencyjny 8 Franciszkowo, działki o numerach ewidencyjnych: 245, 321, 80,
 • gmina Żuromin, obręb ewidencyjny 3 Chamsk, działka o numerze ewidencyjnym: 358/1,
 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 17 Sadłowo Parcele, działki o numerach ewidencyjnych: 80/2, 254, 269, 44/1, 46/1, 79, 120, 121, 122,
 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 7 Karniszyn, działki o numerach ewidencyjnych: 395, 246, 371/2, 466, 465,
 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 1 Bieżuń, działki o numerach ewidencyjnych: 1525, 530, 1168, 527/7, 527/8, 1184, 1185/1, 1185/2, 1186, 1187, 1188/8, 1188/7, 1188/2, 1188/4, 1209/6, 1210/1, 1210/2, 1211, 1165, 1097, 1096, 1095, 1094/3, 1094/2, 1093, 1092, 1091, 1090, 1089/1, 1088, 1087, 1086, 1071, 1073, 1085, 1084/1, 1083, 1072, 1065/10, 1082, 1081/4, 1079, 1036, 1035, 1079, 1078, 1034, 1033, 1032, 1031, 1029/3, 1039, 1040/9, 1041/1, 1041/2, 1134, 1101/1, 1049, 1102, 1103, 1050, 1051, 1052, 1053/2, 1104, 1105, 1054, 1055, 1056, 1057, 1106, 1058, 1107, 1108, 1059/3, 1133, 547, 558, 548, 263/2, 1345, 1343, 1341, 1340, 1339, 1338, 1337, 1336, 599, 490/2, 1554, 527/3, 524, 602,
 • gmina Lutocin, obręb ewidencyjny 9 Jonne, działki o numerach ewidencyjnych: 589, 588, 563, 620, 550/2.

 

 

 

V.      Nieruchomości (oznaczone numerami ewidencyjnymi działek) które stanowią istniejący pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 541.

 • gmina Żuromin, obręb ewidencyjny 1 Żuromin, działki o numerach ewidencyjnych: 825, 724/1,
 • gmina Żuromin, obręb ewidencyjny 8 Franciszkowo, działki o numerach ewidencyjnych: 220/1, 220/2, 75/5, 77/2, 290/2, 291/2, 292/6, 292/4, 294/2, 293/2, 296/6, 148/4, 289/2,
 • gmina Żuromin, obręb ewidencyjny 3 Chamsk, działki o numerach ewidencyjnych: 350/1, 269, 349/1, 144/1,
 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 17 Sadłowo Parcele, działki o numerach ewidencyjnych: 80/1, 80/3,
 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 7 Karniszyn, działka o numerze ewidencyjnym: 371/1,
 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 8 Karniszyn Parcele, działka o numerze ewidencyjnym: 1,
 • gmina Bieżuń, obręb ewidencyjny 1 Bieżuń, działki o numerach ewidencyjnych: 494, 1166, 1074, 1076, 344, 1290,
 • gmina Lutocin, obręb ewidencyjny 9 Jonne, działki o numerach ewidencyjnych: 370/1,
 • gmina Rościszewo, obręb ewidencyjny 11 Lipniki, działka o numerze ewidencyjnym: 60.

 

 

Informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Oddziale Wydziału Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, od poniedziałku do piątku w godz.
od 800 do 1600 pok. 324, III piętro, do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

            Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI-C.7820.2.2.2017.MG

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-05 10:31:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-05 10:31:28
 • Liczba odsłon: 118
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 931787]

przewiń do góry