OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  ROŚCISZEWO

z dnia 8 września 2011 roku

         Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późń zm.) , w związku z uchwałą Rady Gminy  Rościszewo Nr 123/XVIII/01 z dnia 09 sierpnia 2001 roku w sprawie podziału Gminy Rościszewo na obwody głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych w siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej :

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Rościszewo:

Komorowo, Kuski, Lipniki, Nowe Rościszewo, Nowy Zamość, Ostrów, Polik, Rościszewo, Rumunki-Chwały, Rzeszotary-Chwały, Rzeszotary-Gortaty, Rzeszotary-Pszczele, Rzeszotary-Stara Wieś, Rzeszotary-Zawady, Śniedzanowo, Zamość

Urząd Gminy w Rościszewie  ul. Armii Krajowej 1

09-204 Rościszewo

Tel. /24/276 40 76

„lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

2

Łukomie:

Babiec Piaseczny, Babiec Rżały, Babiec-Więczanki, Borowo, Bryski, Kownatka, Łukomie, Łukomie-Kolonia, Pianki, Puszcza, Stopin, Topiąca, Września

Gminna Biblioteka w Łukomiu

Łukomie 29

09-204 Rościszewo

Tel. /24/ 276 78 09

 

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu  9 października 2011 r. w godzinach 7ºº-21ºº.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie.

Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Rościszewo wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1.

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                       /-/ Jan Sugajski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-08 09:56:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-08 09:56:34
  • Liczba odsłon: 125
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 934505]

przewiń do góry